اخبار روز
اخبار روز
اخبار روز 24/09/2021
اخبار روز 24/09/2021

بازار فارکس امروز: تمایلات ریسک پذیری تاثیر خود را بر دلار می گذارد

1400/07/02
اخبار روز 23/09/2021
اخبار روز 23/09/2021

بازار فارکس امروز: سخنان پاول ارزش دلار را افزایش می دهد

1400/07/01
اخبار روز 22/09/2021
اخبار روز 22/09/2021

بازار فارکس امروز: همه نگاه ها به فدرال رزرو و طرح کاهش تدریجی خرید اوراق قرضه است

1400/06/31
اخبار روز 21/09/2021
اخبار روز 21/09/2021

بازار فارکس امروز: دلار با وضعیت ریسک گریزی در بازار حمایت می شود

1400/06/30
اخبار روز 17/09/2021
اخبار روز 17/09/2021

فارکس امروز: احتمال رشد چشمگیر دلار و یورو

1400/06/26
اخبار روز 16/09/2021
اخبار روز 16/09/2021

بازار فارکس امروز: با توجه به افزایش گمانه زنی ها در مورد آغاز کاهش خرید اوراق قرضه فدرال رزرو، قیمت دلار کاهش یافت

1400/06/25
اخبار روز 15/09/2021
اخبار روز 15/09/2021

بازار فارکس امروز: شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا نتوانست قدرت دلار را کاهش دهد

1400/06/24
اخبار روز 14/09/2021
اخبار روز 14/09/2021

بازار فارکس امروز: گمانه زنی ها در مورد کاهش خرید اوراق قرضه فدرال رزرو ادامه دارد؛ قیمت دلار افزایش می یابد

1400/06/23
اخبار روز 13/09/2021
اخبار روز 13/09/2021

هارکر، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، از سرعت بخشیدن به روند کاهش تدریجی خرید اوراق قرضه فدرال رزرو حمایت می کند

1400/06/22
اخبار روز 10/09/2021
اخبار روز 10/09/2021

بازار فارکس امروز: کاهش خرید اوراق قرضه غیرعملی و سقوط بازدهی اوراق قرضه آمریکا مهم ترین عوامل تاثیرگذار در بازار هستند

1400/06/19