اخبار روز
1391بازدید
اخبار روز 26/07/2021
1400/05/04
خلاصه اخبار امروز

11:30 برگزاری جلسه شورای امور اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا.

12:30 برای کشور آلمان انتشار سه شاخص مهم از سوی موسسه IFO :
- شاخص وضعیت شرایط احساسی و نگرش به وضعیت اقتصادی برای دوره ماهانه با پیش بینی مثبت.
- شاخص وضعیت کنونی شرایط اقتصادی نسبت ماه جولای سال گذشته با انتظار رشد عدد آن.
- شاخص انتظارات از وضعیت اقتصادی آینده برای دوره ماهانه با انتظار کاهش نسب به دوره قبل.
* در صورت بالاتر بودن نرخ شاخص نسبت به دوره قبل ، قدرت گرفتن یورو مورد انتظار است.

15:30 سخنرانی یکی از اعضای کمیته سیاست های پولی کشور انگلستان انجام خواهد شد.

18:30 برای ایالات متحده آمریکا آمار خانه های جدید در دست احداث ، با انتظار افزایش تعداد نسبت به ماه گذشته مورد انتظار است که برای دلار اثر تقویت کننده دارد.