867بازدید
درباره کمیته بازار آزاد فدرال  (FOMC)
1401/10/14
مقاله آموزشی

 

اصطلاح «سیاست پولی»، برای اقداماتی به‌کار می‌رود که به‌منظور تأثیرگذاری بر دسترسی و ارزش پول و اعتبار انجام می‌شوند. 

هدف این اقدامات کمک به پیشبرد اهداف اقتصادی ملی، توسط یک بانک مرکزی، مانند فدرال رزرو است. قانون فدرال رزرو در سال 1913، مسئولیت تعیین سیاست پولی را به فدرال رزرو واگذار کرد.

فدرال رزرو سه ابزار سیاست پولی، یعنی عملیات بازار آزاد، نرخ تنزیل و ذخایر موردنیاز را کنترل می‌کند. شورای حکام سیستم فدرال رزرو، مسئول نرخ تنزیل و ذخایر مورد نیاز است و کمیته بازار آزاد فدرال، مسئول عملیات بازار آزاد است. 

فدرال رزرو با استفاده از این سه ابزار، بر عرضه و تقاضای موجودی‌هایی که مؤسسات سپرده‌گذاری در بانک‌های فدرال رزرو نگهداری می‌کنند، تأثیر می‌گذارد و از این طریق، نرخ بودجه فدرال را تغییر می‌دهد. نرخ بودجه فدرال، نرخ بهره‌ای است که مؤسسات سپرده‌گذاری، با آن موجودی‌هایی را در فدرال رزرو به سایر موسسات سپرده‌گذاری به صورت یک شبه‌ وام می‌دهند.

تغییرات در نرخ بودجه فدرال، باعث ایجاد یک سری اتفاقات می‌شود که بر سایر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، نرخ‌های ارز، نرخ‌های بهره بلندمدت، میزان پول و اعتبار، و در نهایت، طیفی از متغیر‌های اقتصادی، از جمله اشتغال، بازده و قیمت کالا‌ها و خدمات تأثیر می‌گذارد.  

ساختار کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC)، از 12 عضو تشکیل شده است که شامل 7 عضو شورای حکام سیستم فدرال رزرو، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک و 4 نفر از 11 رئیس بانک‌های رزرو باقی مانده است. این 12 عضو به صورت دوره‌ای خدمت می‌کنند. 

این کرسی‌های دوره‌ای، توسط چهار گروه بانک‌هایی که در ادامه به آن‌ها اشاره شده، یعنی یک رئیس بانک از هر گروه، پر می‌شوند: بوستون، فیلادلفیا و ریچموند، کلیولند و شیکاگو؛ آتلانتا، سنت لوئیس و دالاس، و مینیاپولیس، کانزاس سیتی و سانفرانسیسکو نمونه‌هایی از این بانک‌ها هستند. روسای فاقد حق رای بانک‌های رزرو، در جلسات کمیته حضور دارند، در بحث‌ها شرکت می‌کنند و در ارزیابی اقتصاد و اختیارات سیاست توسط کمیته مشارکت می‌کنند.

کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) سالانه هشت جلسه برنامه‌ریزی شده منظم برگزارمی‌کند. در این جلسات، کمیته شرایط اقتصادی و مالی را بررسی می‌کند، موضع مناسب سیاست پولی را تعیین می‌کند و ریسک‌های مربوط به اهداف بلندمدت خود، یعنی ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی پایدار را ارزیابی خواهد کرد. 

 

اعضای کمیته در سال 2022

• جروم اچ. پاول، شورای حکام، رئیس

• جان سی. ویلئامز، نیویورک، نایب رئیس

• مایکل اس. بار، شورای حکام

• میشل دبلیو بومن، شورای حکام

• لائل برینارد، شورای حکام

• جیمز بولارد، سنت لوئیس

• سوزان‌ام. کالینز، بوستون

• لیزا دی. کوک، شورای حکام

• استر ال. جورج، کانزاس سیتی

• فیلیپ ان. جفرسون، شورای حکام

• لورتا جی. مستر، کلیولند

• کریستوفر جی. والر، شورای حکام

اعضای علی البدل

• چارلز ال. ایوانز، شیکاگو

• پاتریک هارکر، فیلادلفیا

• نیل کشکاری، مینیاپولیس

• لوری کی. لوگان، دالاس

• هلن ای. موچیولو، نایب رئیس اول موقت، نیویورک

دوره بانک فدرال رزرو در FOMC 

اعضای کمیته، در اولین جلسه برنامه‌ریزی شده سال تغییر می‌کند.

 

 

 

2023

2024

2025

اعضا

نیویورک

شیکاگو

فیلادلفیا

دالاس

مینیاپولیس

نیویورک

کلیولند

ریچموند

آتلانتا

سانفرانسیسکو

نیویورک

شیکاگو

بوستون

سنت لوئیس

کانزاس سیتی

اعضای علی البدل

نیویورک

کلیولند

ریچموند

آتلانتا

سانفرانسیسکو

نیویورک

شیکاگو

بوستون

سنت لوئیس

کانزاس سیتی

نیویورک

کلیولند

فیلادلفیا

دالاس

مینیاپولیس

 

برای بانک فدرال رزرو نیویورک، نائب رئیس اول، جایگزین رئیس است.